Opening Stadspark Maastricht Oost

Afgelopen middag werd Stadspark Maastricht-Oost onder grote belangstelling officieel geopend door wethouder Gert-Jan Krabbendam, hij kwam met de verrassing dat de gemeente het resterend bedrag ( wat de stichting nodig heeft om de Mosasaurus en andere speeltoestellen aan te schaffen) door de gemeente aangevuld zou worden.
Er waren verschillende marktkramen, werden demonstratie’s gegeven van verschillende sporten, dit allemaal onder muzikale begeleiding van harmonie De Gele Rijders uit Wittevrouweveld. .
Het eerste gedeelte van de renovatie is nu achter de rug. In de komende tijd blijft men aan de ontwikkeling van het park werken en daarvoor heeft de stichting Stadspark Maastricht-Oost me de onderstaande tekst aangeleverd,

het gaat over de historie en de nieuwe ideeën die er zijn: Stichting Stadspark Maastricht- Oost: Nu de ondertunneling van de A2 een feit is, werden in 2017/2018 ook het Oranjeplein en Koningsplein weer in ere hersteld. Het gemeentelijke budget was voldoende voor fiets- en voetpaden, verlichting, bomen, planten, bankjes enz. Maar de ideeën en wensen van de buurt gaan verder: De buurt wil het gebied veranderen in een levendig stadspark dat de omliggende wijken met elkaar verbindt, waar jong en oud ruimte elkaar ontmoet, om te wandelen, sporten, spelen en verblijven. Burgerparticipatie: De Gemeente Maastricht heeft een groep omwonenden uitgenodigd om mee te denken en mee te werken aan de inrichting van het Oranje- en Koningsplein.
Deze uitdaging is enthousiast en met veel energie opgepakt door de klankbordgroep. Honderden mensen bezochten de bijeenkomst waar de plannen gepresenteerd werden. en gaven hun mening over de inrichting en gewenste extra voorzieningen.
Deze gewenste extra voorzieningen zijn vertaald in het uiteindelijke ontwerp. Het park wordt een laagdrempelig ontmoetingsgebied, dat de functie van buurtgroen ruimschoots overstijgt. We zijn trots op wat we samen met vele vrijwilligers tot nu toe voor elkaar hebben gekregen: een kwalitatief goed plan met draagvlak bij vele omwonenden. We zijn vol vertrouwen en vastberaden om het plan te realiseren. Het Plan: Het ontwerpproces heeft geleid tot een plan met fysieke elementen dat op grote steun van de buurtbewoners kan rekenen en die bewegen, sporten, ontmoeten en sociale cohesie stimuleren. Mosasaurus: de eyecatcher van het park: Een speelobject dat verwijst naar de vondsten in de mergellagen. De Mosasaurus zal door zijn imposante afmetingen tot de verbeelding spreken. Er kan op, in en omheen gespeeld worden.
Rond de Mosasaurus komen ook andere natuurlijke speelelementen voor kinderen. Waterelement: Dit is onontbeerlijk voor ieder park. Een speelelement voor kinderen in de vorm van bijvoorbeeld een watertuin of bedriegertjes. Trim- en beweegtoestellen voor jong en oud: In de zuidelijkste punt van het Oranjeplein willen wij een beweegtuin voor jong en oud. In een beweegtuin kunnen de buurtbewoners aan hun conditie werken om langer actief te blijven. Oorlogsmonument van Charles Eyck: Het Koningsplein blijft een evenementenlocatie.
Het monument is grondig gerestaureerd en blijft een indrukwekkende en waardige gedenkplaats, waar Maastricht op 4 mei zijn doden kan herdenken. De restauratie is betaald door de gemeente Maastricht. Paviljoen met terras: Een ontmoetingsplek voor alle buurtbewoners, om een krantje te lezen, een drankje te drinken en een praatje te maken. Een plek waar ouders, grootouders en omwonenden een oogje in het zeil houden op de kinderen die spelen bij de naastgelegen speelplek. Een plek waar op warme zomernamiddagen gedanst wordt. Een opslagplek voor de grote schaakstukken en volleybalpalen. Een plek voor leenboeken. Een plek waar mensen die het park een warm hart toedragen en meehelpen met het onderhoud van de planten en het schoon en veilig houden van het park, tevreden terugkijken op de resultaten van hun inspanningen. Voor dit Paviljoen wordt binnenkort een particuliere investeerder of uitbater gezocht. De stichting zal ook participeren in dit paviljoen. Om deze ambities te verwezenlijken en te verduurzamen is door de bewoners in augustus 2016 de Stichting Stadspark Maastricht-Oost opgericht.
Het geld voor deze fysieke elementen willen wij met fondsenwerving en crowdfunding ophalen. Het ziet ernaar uit dat wij nu, mei 2018, de ons gestelde financiële doelen, halen.
De Stichting gaat verder De Stichting heeft zich als doel de verbinding tussen de buurten en buurtbewoners van Wyckerpoort, Wittevrouwenveld en Scharn in de toekomst te blijven stimuleren.
Het park met het paviljoen moet het middelpunt van deze wijken worden. Een plek om te sporten, spelen en recreëren. Een plek waar iedereen, kinderen, jongeren, ouderen, elkaar kunnen ontmoeten. Voor de gezelligheid en om de eenzaamheid te verdrijven.
De Stichting wil de sociale cohesie stimuleren met de volgende activiteiten: - Het organiseren van gezamenlijke maaltijden; - De uitgifte van sport- en speelmaterialen zoals: grote schaakstukken,volleybalnetten, benodigdheden voor balspelen enz. enz.; -
Het organiseren van periodieke buurtmarkten waar men eigen producten kan verkopen; - Het organiseren van dansavonden; - Het stimuleren van het zelfbeheer van het openbaar groen van een gedeelte van het park door vrijwilligers, Het ter beschikking stellen van de benodigde tuingereedschap en beplanting.
De gemeente Maastricht verzorgt alleen het basisgroen; - Het stimuleren van het schoon en veilig houden van het park door vrijwilligers; - Hulp aan ouderen bij de administratie en het invullen van belastingformulieren; - Een wekelijks beweeguur voor de omwonenden eventueel in samenwerking met een fysiotherapeut; - In de omgeving zijn veel scholen en in de toekomst komen er meer scholen bij. Wij willen deze scholen betrekken als gebruiker van de sportvoorzieningen; - In de omgeving van het park is een woongroep van Radar. We willen ook deze bewoners betrekken bij het beheer van het park; De Stichting heeft de laatste twee jaar door middel van van crowdfunding, sponsoring en subsidies de benodigde financiën bij elkaar gebracht om hun doelen te bereiken. Het ziet ernaar uit dat wij nu, mei 2018, de ons gestelde financiële doelen halen. Maar dat is onvoldoende om ons plan uit te voeren.
We gaan lokale en provinciale overheden verzoeken om het bedrag aan te vullen. Stichting Stadspark Maastricht-Oost: Voorzitter: Paul Bronzwaer Secretaris: Bas Krekelberg Penningmeester: Raymond Dassen Postadres: Hunnenweg 1 6224JN Maastricht E-mail st.stadsparkmaastrichtoost@hotmail.com Bankrekeningnummer: IBAN NL31 RABO 0312 2958 47 t.n.v. Stichting Stadspark Maastricht-Oost Facebook: Stichting Stadspark Maastricht-Oost Website: www.stadsparkmaastrichtoost.nl KvK: 66683726 Bron: Raymond Dassen van Stichting Stadspark Maastricht oost