Maatschappelijke Beursvloer

Vandaag werd voor de 9e keer de Maatschappelijke Beursvloer Maastricht en Heuvelland gehouden.

Dit jaar werd er voor een nieuwe locatie “ De Ruimte ” in het Sphinxkwartier gekozen.

De Maatschappelijke Beursvloer is een beursvloer die mensen en wensen met een gesloten beurs verbindt. aan deze Beursvloer konden ondernemers, maatschappelijke organisaties zoals verenigingen, stichtingen, scholen en buurtinitiatieven mee doen. Het was een druk bezochte beursvloer en er werden meer dan 100 matches met een gesloten beurs gesloten. Het is een goed initiatief om op een andere maatschappelijke manier met elkaar in contact te komen en een verbinding te leggen.
Door deze grote belangstelling is het te zien dat deze bijeenkomsten de moeite waard zijn.