de Stadstuin

Herinrichting voormalige KPN locatie als tijdelijke Stadstuin en proeftuin biodiversiteit.
Meer dan 10 jaar is de voormalige KPN locatie aan de Noormannensingel een doorn in het oog van de bewoners van Wyckerpoort en Wittevrouwenveld.
Vervuiling, vernieling, gevaarlijke situaties en dealen van drugs zijn hier schering en inslag.
Met de komst van de eerste bewoners in de nieuwe woningen aan de Groene Loper,
letterlijk de buren van de KPN locatie!, is het contrast alleen nog maar groter geworden.
Ondanks herhaalde pogingen en toezeggingen om de situatie te verbeteren is het tot op heden
niet gelukt om deze plek weer deel van de buurt te laten worden.
Echter nu ziet het er toch naar uit dat er eindelijk verandering in deze zo ongewenste situatie komt.
Een verandering die deze locatie weer deel laat uitmaken van de buurt en haar bewoners.
Een verandering ook die de onlangs gesloten buurtuin 50/50 Be Green aan de Kolonel Millerstraat een verdiende nieuwe kans geeft.
Onder aanvoering van de buurtnetwerken van Wyckerpoort en Wittevrouwenveld en de voormalige beheerder van de buurttuin 50/50 Be Green is er een initiatiefgroep ontstaan om op deze locatie een nieuwe en tijdelijke invulling te realiseren.
Een invulling met een Stadsttuin en een proeftuin/buurtpark waar biodiversiteit volop de ruimte krijgt. Maar meer nog een plek waar huidige en nieuwe bewoners elkaar kunnen ontmoeten,
waar contacten worden gelegd en waar men zorg voor elkaar heeft.
De initiatiefgroep heeft succesvolle contacten gelegd met de eigenaar van de locatie VIRIX, met A2 projectbureau, Gemeente Maastricht, CNME, SMPM, Leger des Heils, Trefcentrum, Trajekt, Happy Kids, Resto van Harte, ENEXIS.
En allemaal hebben zij aangegeven het initiatief te willen ondersteunen, zowel in natura als in geld. Voorwaar een vliegende start van een mooi buurtinitiatief dat voor veel verbinding kan zorgen in een gebied waar dit broodnodig is, zie ook rapport “Groene Loper, sporen van kanteling”.
Het is een sterk voorbeeld van bewoners die zelf regie en eigenaarschap nemen in hun buurt, die zorgen voor verbinding, gemeenschapszin (zelfsturing).
Bij uitstek ook een locatie die kan dienen als voorliggende voorziening in het sociale domein. Ook bestuurlijk is dit een meer dan interessant initiatief dat zeker de steun verdient van het Gemeente Bestuur, betrokken bewoners verdienen betrokken bestuurders.
Blijken van waardering en ondersteuning vanuit het Gemeente Bestuur zullen dan ook zeker
op hun plaats zijn.

Blijf deze foto album van de Stadstuin volgen voor de ontwikkelingen.