Nieuwjaarsreceptie Wittevrouwenveld en Wijckerpoort

Vandaag werd er in trefcentrum Edi in Wittevrouwenveld een gezamenlijke nieuwjaarsreceptie gehouden door buurtnetwerken Wittevrouwenveld en Wyckerpoort.
Ze hadden deze nieuwjaarsreceptie gezamenlijk georganiseerd om dat beide wijken dit jaar 100 jaar bestaan en ze dit het gehele jaar door middel van gezamenlijke activiteiten gaan vieren. Dit jaar staat voor beide wijken verbinding en samenhorigheid centraal.
Voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie werd er in de O.L.V. van Lourdeskerk een plechtige Eucharistieviering gehouden om dit feit te gedenken. Tijdens de Nieuwjaarsreceptie werd er onder andere stil gestaan bij:

- Bekendmaking van de activiteiten t.g.v. 100 jaar Wittevrouwenveld en Wijckerpoort , die het hele jaar door zullen worden gehouden. - Boekpresentatie “Wittevrouwenveld”, een pakkend en rijk geïllustreerd boek over 41 families die vanaf het begin in het Wittevrouwenveld zijn komen wonen. Dit boek is gezamenlijk gemaakt door Annie v.d. Put en Fred W. Limpens.
Het eerste exemplaar werd door hen tijdens deze nieuwjaarsreceptie aan de burgemeester van Maastricht aangeboden.
- De vrijwilliger van het jaar 2019 van Wijckerpoort en de vrijwilliger van het trefcentrum Edi in Wittevrouwenveld werd ook tijdens deze receptie bekend gemaakt.
Het was een mooie Eucharistieviering die door Pastor Mattie jeukens werd verzorgd en er was daarna een druk bezochte en gezellige nieuwjaarsreceptie waar de nodige toespraken en de aktie van het goede doel van beide wijken ( “de verwarming van de kerk” kosten 200.000 euro, waarvan al een kleine 9000 euro is opgehaald) werd gestart.